Navigace

Obsah

Vážené dámy, vážení pánové,

oslavili jsme dvě významná výročí: 90let české školy v Mladecku a 80let této budovy. Před 90lety vynaložili naši předkové úsilí a byla zřízená nová česká jednotřídní menšinová obecná škola. Díky úsilí správce a zároveň učitele Karla Cáhela bylo do školy zapsáno 11 žáků. Měšťanská škola byla založena roku 1929 a prvním ředitelem byl jmenován Rudolf Kadula. Situace s prostory k vyučování byly opravdu těžké. Proto ředitel školy, školní rada a rodičovské sdružení vynakládali velké úsilí o vybudování školní budovy. Toto úsilí bylo vyslyšeno roku 1936, kdy byl zakoupen pozemek a stavitelům předáno staveniště s podmínkou, že stavba školy bude v zimě 1936 pod střechou a 1.července 1937 dokončena. Velikou zásluhu na uskutečnění stavby má právě ředitel školy pan Rudolf Kadula. Bohužel se ale dokončení stavby nedočkal. Zemřel náhle po operaci v říjnu 1936. Za zásluhy o tuto školu mu byla zasazena v budově školy pamětní deska. Bohužel se v nové škole vyučovalo jen 1 rok a po obsazení Němci česká škola v Mladecku osiřela. Okupací byla školní budova poškozena a bylo nutné školu opravit a v září roku 1945 byl opět zahájen školní rok.

V současné době naší školu navštěvuje 102dětí, máme 12 pedagogů a 3provozní pracovníky. Při škole i školní družině funguje mnoho zájmových kroužků. Škola pořádá řadu akcí pro žáky i veřejnost, např. akademie s výstavkami, sportovní akce, divadelní a filmová představení pro žáky, návštěvy muzeí a dny otevřených dveří. V roce 2009 bylo zaleženo Občanské sdružení při základní škole v Mladecku. Toto sdružení se podílí na pořádání různých akcí ve škole. Přispívá k financování akcí pořádaných pro děti, vybavuje třídy nábytkem a mnoho dalšího…

Věřím, že i v dalších letech bude naše škola vzkvétat a bude stále dominantou naší obce. Že se budou do školy vracet děti žáků, kteří tuto školu sami navštěvovali a škola tady bude pro děti nejméně dalších 90let.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro všechny bývalé učitelé byl připraven v prostorách školní jídelny raut, který zajistila obec Mladecko. Věřím, že si společné sobotní odpoledne příjemně užili.

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1