Navigace

Obsah

Obec Mladecko

 V současné době žije v obci přibližně 170 obyvatel. V severní části obce se nachází základní škola s kapacitou 260 míst. V obci je vybudován veřejný vodovod a plynofikace. Je zde obchod se smíšeným zbožím TEMPO, pobočka České pošty a obecní knihovna.

 

Občanská vybavenost

Rozsah stávajících zařízení občanské vybavenosti je velmi malý, odpovídá však velikosti obce a v zásadě i potřebám jejích obyvatel. Zařízení občanské vybavenosti jsou soustředěná v centru obce, kde je v jedné budově obecní úřad, knihovna, Česká pošta a prodejna se smíšeným zbožím, poblíž je  hasičská zbrojnice, kaple sv. Josefa a kultůrní dům; Na severním okraji zastavěné části obce je situována základní škola s tělocvičnou a hřištěm dále pak  hřbitov. Zařízení veřejného stravování je  těsně za hranicí obce, u silnice 1/46 (Deštné) hospoda „U Kišky“– penzion.

Do Mladecka dojíždějí ze širokého okolí děti do základní školy - z Hlavnice, Jakartovic, Deštného, Bohdanovic, Hořejších Kunčic. Litultovic, Bratříkovic a Lhotky u Litultovic.

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci původně nazývané Mladotice pochází z roku 1250, kdy je obec uváděna jako součást stěbořického statku. Na konci 17. století byl v obci postaven zámek, jenž byl ale v roce 1772 zbořen. Na počátku 19. století postavil Ondřej, hrabě Renard nový empírový zámek v části Mladecký Dvůr. Později byl kolem zámku zřízen rozsáhlý krajinářský park Od 1. ledna 1979 do 31. srpna 1990 byla dnešní obec Mladecko částí obce Litultovice. Mladecko je samostatnou obcí od 1. září 1990.

 

Památky

-         Roubené stavení č.p.44 - nemovitá kulturní památka, roubená lidová stavba východosudetského typu, dům z roku 1830
-         Empírový zámek s přírodně-krajinářským parkem z počátku 19. století
-         Kaple sv. Josefa z roku 1882 - v interiéru novogotický oltář a socha sv. Jana Nepomuckého z počátku 19. stol., před kaplí kříž z roku 1904
-         Kříž na hřbitově z roku 1890
-         Pomník Osvobození Mladecka od V. Havla z roku 1955

      historická mapa z 19.stol.
            (www.mapy.cz)                             Roubenné stavění z r. 1830
www.mapy.czRoubené stavění č.44 

Obec Mladecko je velmi malé sídlo venkovského typu s převažující obytně-rekreační funkcí. Území obce leží asi 2,5 km západně od Litultovic při silničním tahu I/46. Severní částí obce prochází železniční trať Opava východ - Svobodné Heřmanice. Okrajem obce ze západu na jih protéká říčka Hvozdnice.

V obci je předpoklad pro rozvoj funkce rekreační. Součástí obce jsou dvě chatové osady, Choranda (15 chat) a Nad nádražím (20 chat). Na území obce je celkem 15 chalup, které slouží k rekreačním účelům.