Navigace

Obsah

Vážení občané,

občan Mladecka vyzvednout roušku na obecním úřadě. Občan si může objednat vhození roušky do schránky na tel. čísle 553 668 314  nebo e-mail obec.mladecko@seznam.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Mladecko zakoupila dezinfekční prostředek, který bude pro občany i chataře Mladecka zdarma. Dezinfekce Vám bude napuštěna do vaši PET lahve o objemu 0,5l.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mimořádná opatření:

Mimořádné opatření MZdr platná od 27 7 2020 

mimoradne opatreni 2020 č.16     platné od 24. 7. 2020 od 06:00 hodiny

V souvislosti s vydáním nových mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vás chceme informovat, že platná jsou oboje mimořádná opatření. Je potřeba respektovat a řídit se jak mimořádnými opatřeními ministerstva, tak krajské hygienické stanice. Vždy je potřeba splnit přísnější podmínky těchto opatření, např. při konání hromadných akcí ve venkovních prostorách:

  • dle mimořádného opatření krajské hygienické stanice je potřeba mít u každého vstupu na viditelném místě k dispozici nádobu s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou a aby účastníci hromadné akce se pohybovali a pobývali na akci s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), s výjimkami,
  • dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou zakázány divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jím podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, s výjimkami;

V tomto případě je nutno dodržet u těchto akcí nejen maximální stanovený počet osob, a to 1000 osob, ale také umístění nádoby s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou na viditelném místě a použití ochranných prostředků dýchacích cest.

Takto je potřeba přistupovat ke každému z nařízených opatření.

 

Ochranné_opatření_–_omezení_překročení_státní_hranice_ČR_s_účinností_od_1._7._2020.pdf

Mimoradne_opatreni_c_11_2020_MSK.pdf


Mimořádné_opatření_–_omezení_provozoven_a_provozů_služeb_s_účinností_od_1._7._2020_do_odvolání.pdf
 

Odkazy:

 www.khsova.cz/homepage/korona-virus

 www.khsova.cz

 

https://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradna-opatreni-a-rozhodnuti-ke-covid-19_4135_1_1.html

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 

Informační letáky:

Doporučení pro občany při nakupování

Informace pro občany o koronaviru

Desatero zásad při respiračních onemocněních

Chřipka nebo koronavirus?

 

 

 

telefoní kontakty pojištoven

 

telefoní linka