Navigace

Obsah

Obecní knihovna

 

Na základě mimořádné opatření KHS MSK, které platí na celém území Moravskoslezského kraje od 17. 7. 2020, je povinné vstupovat do prostor obecní knihovny pouze v roušce či v jiné přikrývce dýchacího ústrojí. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V době letních prázdnin od 6.7.2020 bude obecní knihovna otevřená v letním režimu.

Každé pondělí od 14:00 do 15:00 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Naše knihovna spadá pod středisko Holasovice
Internetové stránky pobočky Mladecko: http://ml.knihovnaholasovice.info/

Otevírací doba od 2. 12. 2019

Pondělí:  15:00 - 16:30

 Čtvrtek:  15:00 - 16:00

 

 

Veřejné knihovny zřizované obcemi či městy mají zásadní význam pro vzdělávání, kulturu i volný čas. Jejich klíčovými činnostmi je vytváření a podporování čtenářských návyků od útlého věku, probouzení představivosti a tvořivosti dětí i mládeže, podpora sebevzdělávání i školského vzdělávání, poskytování podmínek pro osobní tvůrčí rozvoj i podpora rozvoje informační gramotnosti.

V roce 2016 prošla Obecní knihovna Mladecko mnoha změnami - v prvé řadě se aktualizoval knihovní fond. Vyřazeno bylo 2 715 opotřebovaných a zastaralých knih. Nepotřebné regály byly odvezeny, vzniklý volný prostor umožňuje setkávání obyvatel obce či pořádání akcí pro veřejnost. Ve správné knihovně však nesmí chybět aktivní knihovník, který zajistí kvalitní knihovnické služby.

 

Jaké služby poskytuje naše knihovna?

• půjčování knih (aktuálně si můžete vybrat z 2 658 titulů)

• půjčování časopisů (Moje země, Story, Zahrádkář) • elektronický katalog knih • 3x ročně soubor nových knih • možnost objednání konkrétních titulů z fondu Místní knihovny Pavla

Křížkovského Holasovice

• Meziknihovní výpůjční služba (MVS) – tuto službu zajišťujeme

prostřednictvím Místní knihovny Pavla Křížkovského Holasovice

• veřejný internet

• vzdělávací a kulturní akce pro širokou veřejnost

 

V současné době knihovna nabízí svým uživatelům k zapůjčení 2 236 svazků knih (1 994 svazky jsou majetkem obce Mladecko, 242 knihy jsou trvalou zápůjčkou z regionálního fondu). Ve skladu je umístěno dalších 422 knih, které knihovnice zapůjčí na vyžádání.

Knihovna je součástí obecního domu ve středu obce, ve kterém se nachází také pošta, obecní úřad a obchod. Vstup do knihovny je bezbariérový.

 

Zodpovědná osoba: Vendula Kučerová

Knihovna
Knihovna 

KnihovnaKnihovna 

KnihovnaKnihovna

 

 

Bibliobudky
Soví hnízdoSoví hnízdo
 


Soví hnízdoSoví hnízdo