Navigace

Obsah

 

dsdadaf

 

 

 

 

Rekonstrukce ZŠ Mladecko

"Rekonstrukce tělocvičny a sociálního zázemí"

 

Obec Mladecko zahájila rekonstrukci tělocvičny a sociálního zázemí v základní škole Mladecko. Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj poskytne obci Mladecko investiční dotaci v maximální výši 59,64% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Rekonstukce ZŠ v Mladecku", maximálně však ve výši 290 000,-Kč. 

Bourací práce byly započaty 7. 7. 2017, nejzašší termín předání a převzetí dokončeného díla je 28. 8. 2017. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ZDE

 

Rekonstrukce tělocvičny

Rekonstrukci provádí: Podlahářství Miroslav Dudek

 

 

Rekonstrukce sociálního zázemí

Rekonstrukci provádí: Radek Němec Stavby s.r.o.

 

 

 

 

Stránka

 

 

původní stav chlapeckého sociálního zařízení

původní stav chlapeckého sociálního zařízení

 

 

 

 

odstraňování starého zařízení

odstraňování starého zařízení

odstraňování starých pisoárů,schůdku, příček, wc mís, odpadu atd.

odstraňování starých pisoárů,schůdku, příček, wc mís, odpadu atd.

 

 

 


Stránka