Navigace

Obsah

 

dsdadaf

 

 

 

 

Rekonstrukce ZŠ Mladecko

"Rekonstrukce tělocvičny a sociálního zázemí"

 

Obec Mladecko zahájila rekonstrukci tělocvičny a sociálního zázemí v základní škole Mladecko. Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj poskytne obci Mladecko investiční dotaci v maximální výši 59,64% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Rekonstukce ZŠ v Mladecku", maximálně však ve výši 290 000,-Kč. 

Bourací práce byly započaty 7. 7. 2017, nejzašší termín předání a převzetí dokončeného díla je 28. 8. 2017. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ZDE

 

Rekonstrukce tělocvičny

Rekonstrukci provádí: Podlahářství Miroslav Dudek

 

 

Rekonstrukce sociálního zázemí

Rekonstrukci provádí: Radek Němec Stavby s.r.o.

 

 

 

 

Stránka

pokládka nové podlahy v tělocvičně

pokládka nové podlahy v tělocvičně

 

 

 

 


Stránka