Navigace

Obsah

Zajímavosti a tipy na výlety v okolí

V okolí se nachází několik zajímavých míst a památek, které jistě slouží za zmínku.

Přírodovědná naučná stezka Mladeckem
Litultovice - zámek
Choltice - větrný mlýn
Arboretum Nový Dvůr
Vodní dílo Kružberk
Přehrada Slezská Harta
Národní přírodní památka Velký roudný. . . nové
Rozhledna Velký Roudný. . . nové
Penzion nad stájí
Davidův Mlýn
Zřícenina hradu Vikštejn

 
 

Přírodovědná naučná stezka Mladeckem

Přírodovědná naučná stezka Mladeckem má sloužit žákům základních škol pro hlubší poznání širšího okolí Mladecka. Vznikla v rámci projektu základní školy Mladecko “Komplexní pohled na dění kolem nás jako nástroj sebereflexe a environmentálního rozvoje”.
Na deseti zastaveních jsou žáci seznamováni s historií školy, obce a se základními ekosystémy, které se v této oblasti vyskytují. Nejedná se jen o poznání typických zástupců jednotlivých společenství rostlin a živočichů, ale především o rozkrytí jejich vzájemných vztahů. Cílem je také poskytnout informace o způsobech ochrany přírody. Stezku může využívat i široká veřejnost, která chce poznat geologickou minulost a přírodu Mladecka. Stezku zpracovala organizace Natura Opava.
Řadí se mezi jedny z nejhezčích ve Slezsku.

Naučná stezka Mapa stezky 

 
 

Litultovice - zámekZámek v Litultovicích

Zámek Litultovice je menší trojkřídlý patrový zámek s připojenou dvoupatrovou budovou, která vznikla přestavbou ze starší tvrze. Zámek je ukázkovým příkladem zvládnutí jednoduché klasicistní úpravy. Právě tato jednoduchost dodává zámku s přilehlým parkem kouzlo.

Více na stránkách Městyse Litultovice.
 

 
 

Choltice - větrný mlýn

Větrný mlýn německého typu stojí na jihozápadním okraji obce a asi 1km severně od obce Litultovice v nadmořské výšce 350 m.Původně tento větřák stál v nedalekém Sádku do roku 1833 a postavil jej Augustin Foltýn. Později ho však rozebral a prodal  Františku Romfeldovi z Choltic. Roku 1878 byl převezen na nynější místo a znovu postaven.Mlýn má půdorys 5,9 x 6,5 m a dosahuje výšky 12,3 m z toho na sedlovou střechu připadá 5 m. Stěna na které jsou křídla je pobyta šindelovými deskami. Větrné kolo má jednu u nás dost neobvyklou zvláštnost. Lopaty, které jsou zalomeny o  25° z důvodu lepšího využití větru mají celkovou plochu 12m2 a délka lopat 17,28 m dělá toto větrné kolo největším u nás.Od roku 2006 se ve mlýně opět provází.
Větrný mlýn v Cholticích
Pokud  se  chcete podívat dovnitř, dozvědět se něco o historii, kontaktujte průvodce  na tel. : 728 489 860 nebo e-mail: rado.romfeld@seznam.cz. Ochotně vám vše ukáže a vysvetlí. Vstupné je dobrovolné a je použito na údržbu mlýna.

Článek na stránkách o mlýnech: Povětrník.


 

 
 

Arboretum Nový Dvůr

Druh specializované botanické zahrady se zaměřením na keře a stromy se nachází asi 6 km od Mladecka. Jeho uspořádání láká k prohlídce milovníky dřevin snad v každém ročním období.Základem pro dnešní sbírku se stal původní zámecký park. Dnes činí plocha arboreta 23 ha a roste zde na 7 000 druhů, variet, kultivarů a odrůd dřevin z celého světa. Mezi nejzajímavější expozice patří cedr atlaský, borovice malokvětá nebo zeravinec japonský. Součástí je také skleníková expozice.
Konají se zde pravidelné výstavy, a v prostorách zahrady s oblibou také svatební obřady.

Arboretum na stránkách Slezského Zemského Muzea.

Arboretum zahradaArobretum zámeček 

 
 

Vodní dílo Kružberk

Vodárenská nádrž na řece Moravici u Kružberka byla vybudována v letech 1948 až 1955 jako první údolní nádrž v povodí Odry. Původní záměr převážně energetického využití průtoků Moravice byl změněn na využití pro vodárenské účely. Po vybudování výše ležící nádrže Slezská Harta, s níž nádrž Kružberk úzce spolupracuje v kaskádě, plní následující úkoly: zajištění dodávky surové vody po vodárnu v Podhradí v dostatečném množství i kvalitě, nalepšování průtoků na Moravici, Opavě a Odře a vytvoření lepších podmínek pro život v tocích a umožnění průmyslových odběrů z nich.
Pár set metrů od přehrady jsou oblíbené cvičné skály pro horolezce.

Vodní dílo KružberkCvičné skály 

 
 

Přehrada Slezská Harta

Slezská HartaVýstavba údolní nádrže na Moravici u obce Slezská Harta byla realizována na základě úvah o nutnosti posílení níže ležícího vodárenského zdroje Kružberk. Postupně byl účel nádrže rozšířen i o příznivé ovlivnění jakosti surové vody pro vodárenské účely, nadlepšení průtoků na Moravici, Opavě i Odře, umožnění odběrů vody pro průmysl a o využití vodní energie.

Poblíž se nachází třeba Národní přírodní památka Velký Roudný, rozhledna, nebo několik naučných stezek.
Tyto zajímavosti najdete zde: http://www.slezskaharta.eu/zajimavosti

 
 

Národní přírodní památka Velký Roudný

Velký RoudnýGeomorfologicky nejvýznamnější a nejzachovalejší stratovulkán Českého masivu ležící jihovýchodně od obce Roudno v Nízkém Jeseníku. Sopečný kužel o výšce kolem 150 m je cenný zejména svou zachovalostí. Krajinný celek dotvářejí zachovalé agrární antropogenní útvary - množství kamenných valů, agrárních hald a mezí. Pokryv hornin vulkanického původu zaujímá plochu téměř 9 km2. Podstatná část leží uvnitř chráněného území.

Více zde: http://www.slezskaharta.eu/zajimavosti/166-narodni-prirodni-pamatka-velky-roudny1

 
 

Rozhledna Velký Roudný

Rozhledna Velký RoudnýByla postavena v roce 2007 na vrcholu vyhaslé sopky Velký Roudný. Jde o 20 metrů vysokou dřevěnou konstrukci na betonových základech s krytou vyhlídkovou plošinou na vrcholu, z rozhledny je výhled na hřeben Hrubého Jeseníku, Krnovsko, Opavsko, Beskydy a Oderské vrchy. Má šest pater a vystoupáte-li až na horu, ocitnete se v nadmořské výšce 800 metrů. Rozhledna je volně přístupná po celý rok, vstupné se neplatí. Z obce Roudno vede na vrchol zelená turistická značka.


Podrobné informace zde: http://www.jeseniky.net/rozhledna-velky-roudny
 

 
 

Penzion nad stájí

Penzion nad stájí se nachází v obci Jakartovice. V okolí naleznete spoustu břidlicových lomů, z kterých je velká část zatopená křišťálově čistou vodou a tyto hlubiny jsou rájem vyznavačů potápění. I milovnici pěší turistiky si zde přijdou na své díky spoustě turistických stezek.

Hostům penziónu je k dispozici stylová restaurace, zastřešené posezení s ohništěm, venkovní vyhřívaný bazén, osvětlené víceúčelové hřiště s umělým povrchem a krytá kruhová jízdárna. Penzion poskytne příjemné prostředí rodinám s dětmi, sportovně založeným hostům i firmám pro účely vzdělávacích pobytů apod.

Více zde: http://www.penzion-jakartovice.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/penzionnad.staji

Penzion nad stájíPenzion nad stájí 

 
 

Davidův Mlýn

Davidův mlýn vám nabízí denně čerstvé ryby z vlastních rybníků v restauracích Vážka a Bar-Grill, úžasné ubytování, pokoje i apartmány s vlastní kuchyňkou, nádhernou přírodu a čistý vzduch po celý rok,keramickou dílnu pro Vaše výtvarné ambice,wellness procedury, venkovní vyhřívaný bazén, grilšopu k oslavám, posezení i rožnění, cyklotraily přímo za branami    našeho areálu, lanové centrum, veřejný putting golf a mnoho dalšího. Můžete přijet na den či na týden, všichni jsou vítáni a všichni si přijdou na své.

Více zde: http://www.daviduvmlyn.cz/

Davidův Mlýn 

 
 

Zřícenina hradu Vikštejn

Hrad vznikl asi v polovině 13. století a jméno dostal podle svého zakladatele Vítka z Kravař. Hrad sloužil k ochraně jižní části opavského knížectví. Roku 1648 slezský zemský velitel Gonzaga nechal hrad vyhodit do povětří. Roku 1657 byl hrad opraven Vilémem Alexandrem Oderským z Lidéřova. V letech 1774–1776 byl v Dubové postaven zámek a hrad byl ponechán svému osudu, zpustl a změnil se ve zříceninu.Hrad Vikštejn   stával na vysokém skalnatém vrchu nad řekou Moravicí asi 5 km severně od Vítkova.
Vikštejn
Dochovaly se z něho mohutné zříceniny, které ukazují na jeho velikost a výstavnost(udivují zejména velké a dobře zachované sklepy). Zbytky dnes zakrývá les. Přístup k hradu vede po staré hradní cestě od severu ze silnice Opava-Vítkov; jinak je hradní svah na všech stranách velmi srázný. 


Zdroje: www.natura-opava.org, www.steborice.cz, www.povetrnik.cz, www.szm.cz, foto.mapy.cz, www.daviduvmlyn.cz, www.penzion-jakartovice.cz, http://www.slezskaharta.eu, http://www.jeseniky.net