Obec Mladecko
ObecMladecko

Tipy na výlety

Přírodovědná naučná stezka Mladeckem
Choltice - větrný mlýn
Arboretum Nový Dvůr
Vodní dílo Kružberk
Přehrada Slezská Harta
Rozhledna Velký Roudný
Zřícenina hradu Vikštejn                                                                                                                          Raabova štola                                                                                                                                            Flascharův důl                                                                                                                                            Rozhledna Halaška                                                                                                                                    Rozhledna Šibenice

 
Přírodovědná naučná stezka Mladeckem

Naučná stezkaPřírodovědná naučná stezka Mladeckem má sloužit žákům základních škol pro hlubší poznání širšího okolí Mladecka. Vznikla v rámci projektu základní školy Mladecko “Komplexní pohled na dění kolem nás jako nástroj sebereflexe a environmentálního rozvoje”.
Na deseti zastaveních jsou žáci seznamováni s historií školy, Mapa stezkyobce a se základními ekosystémy, které se v této oblasti vyskytují. Nejedná se jen o poznání typických zástupců jednotlivých společenství rostlin a živočichů, ale především o rozkrytí jejich vzájemných vztahů. Cílem je také poskytnout informace o způsobech ochrany přírody. Stezku může využívat i široká veřejnost, která chce poznat geologickou minulost a přírodu Mladecka. Stezku zpracovala organizace Natura Opava.
Řadí se mezi jedny z nejhezčích ve Slezsku.

 
Choltice - větrný mlýn

Větrný mlýn v CholticíchVětrný mlýn německého typu stojí na jihozápadním okraji obce a asi 1km severně od obce Litultovice v nadmořské výšce 350 m.Původně tento větřák stál v nedalekém Sádku do roku 1833 a postavil jej Augustin Foltýn. Později ho však rozebral a prodal  Františku Romfeldovi z Choltic. Roku 1878 byl převezen na nynější místo a znovu postaven.Mlýn má půdorys 5,9 x 6,5 m a dosahuje výšky 12,3 m z toho na sedlovou střechu připadá 5 m. Stěna na které jsou křídla je pobyta šindelovými deskami. Větrné kolo má jednu u nás dost neobvyklou zvláštnost. Lopaty, které jsou zalomeny o  25° z důvodu lepšího využití větru mají celkovou plochu 12m2 a délka lopat 17,28 m dělá toto větrné kolo největším u nás.Od roku 2006 se ve mlýně opět provází.
Prohlídky větrného mlýna je možné rezervovat v termínech: 9. 6. - 11. 6. 2023, 23. 6. - 25. 6. 2023, 7. 7. - 9. 7. 2023, 21. 7. - 23. 7. 2023, 4. 8. - 6. 8. 2023, 18. 8. - 20. 8. 2023, 1. 9. - 3. 9. 2023, 15. 9. - 17. 9. 2023, v rezervačním systému rezervace.technotrasa.cz

Pátky pouze po telefonické rezervaci na  tel. 602 584 081

 

Arboretum Nový Dvůr

Arobretum zámečekDruh specializované botanické zahrady se zaměřením na keře a stromy se nachází asi 6 km od Mladecka. Jeho uspořádání láká k prohlídce milovníky dřevin snad v každém ročním období.Základem pro dnešní sbírku se stal původní zámecký park. Dnes činí plocha arboreta 23 ha a roste zde na 7 000 druhů, variet, kultivarů a odrůd dřevin z celého světa. Mezi Arboretum zahradanejzajímavější expozice patří cedr atlaský, borovice malokvětá nebo zeravinec japonský. Součástí je také skleníková expozice.
Konají se zde pravidelné výstavy, a v prostorách zahrady s oblibou také svatební obřady. Arboretum na stránkách Slezského Zemského Muzea.

 

Vodní dílo Kružberk

Vodní dílo KružberkVodárenská nádrž na řece Moravici u Kružberka byla vybudována v letech 1948 až 1955 jako první údolní nádrž v povodí Odry. Původní záměr převážně energetického využití průtoků Moravice byl změněn na využití pro vodárenské účely. Po vybudování výše ležící nádrže Slezská Harta, s níž nádrž Kružberk úzce spolupracuje v kaskádě, plní následující úkoly: Cvičné skályzajištění dodávky surové vody po vodárnu v Podhradí v dostatečném množství i kvalitě, nalepšování průtoků na Moravici, Opavě a Odře a vytvoření lepších podmínek pro život v tocích a umožnění průmyslových odběrů z nich.
Pár set metrů od přehrady jsou oblíbené cvičné skály pro horolezce.

 

Přehrada Slezská Harta

Slezská HartaVýstavba údolní nádrže na Moravici u obce Slezská Harta byla realizována na základě úvah o nutnosti posílení níže ležícího vodárenského zdroje Kružberk. Postupně byl účel nádrže rozšířen i o příznivé ovlivnění jakosti surové vody pro vodárenské účely, nadlepšení průtoků na Moravici, Opavě i Odře, umožnění odběrů vody pro průmysl a o využití vodní energie.

Poblíž se nachází třeba Národní přírodní památka Velký Roudný, rozhledna, nebo několik naučných stezek.
Tyto zajímavosti najdete zde: http://www.slezskaharta.eu/zajimavosti

 

Rozhledna Velký Roudný

Rozhledna Velký RoudnýByla postavena v roce 2007 na vrcholu vyhaslé sopky Velký Roudný. Jde o 20 metrů vysokou dřevěnou konstrukci na betonových základech s krytou vyhlídkovou plošinou na vrcholu, z rozhledny je výhled na hřeben Hrubého Jeseníku, Krnovsko, Opavsko, Beskydy a Oderské vrchy. Má šest pater a vystoupáte-li až na horu, ocitnete se v nadmořské výšce 800 metrů. Rozhledna je volně přístupná po celý rok, vstupné se neplatí. Z obce Roudno vede na vrchol zelená turistická značka.

 

Zřícenina hradu Vikštejn

VikštejnHrad vznikl asi v polovině 13. století a jméno dostal podle svého zakladatele Vítka z Kravař. Hrad sloužil k ochraně jižní části opavského knížectví. Roku 1648 slezský zemský velitel Gonzaga nechal hrad vyhodit do povětří. Roku 1657 byl hrad opraven Vilémem Alexandrem Oderským z Lidéřova. V letech 1774–1776 byl v Dubové postaven zámek a hrad byl ponechán svému osudu, zpustl a změnil se ve zříceninu.Hrad Vikštejn   stával na vysokém skalnatém vrchu nad řekou Moravicí asi 5 km severně od Vítkova.

Dochovaly se z něho mohutné zříceniny, které ukazují na jeho velikost a výstavnost(udivují zejména velké a dobře zachované sklepy). Zbytky dnes zakrývá les. Přístup k hradu vede po staré hradní cestě od severu ze silnice Opava-Vítkov; jinak je hradní svah na všech stranách velmi srázný.

 

Raabova štola

Raabova štolaVeřejnosti zpřístupněné důlní dílo se nachází na trase naučné stezky Dědictví břidlice. Je jednou ze sedmi štol tzv. Raabových podzemních lomů, skrývá se v levém svahu údolí potoka Horník. Podzemní lomy zde otevřel starotěchanovický občan Johann Raab v roce 1873. Název potoka „Horník“ protékající údolím zvaným „Hornigsgrund“ vypovídá o skutečnosti, že v údolí potoka probíhala hornická činnost. Veřejnosti přístupná štola je dlouhá přibližně 80 m, je vedena jako překopová štola (napříč vrstvami), při nalezení ložiska užitkové břidlice je vyražena krátká sledná štola (sledující ložisko) zakončená dobývací komorou nevelkých rozměrů.

 

Flascharův důl

Flasherův důlDůlní dílo z přelomu 19. a 20. století „Flascharův důl“ se nachází v lokalitě Nový Svět na úbočí Veselského kopce. Důl má dvě patra, která jsou propojena 18metrovým větracím komínem. Z odpadního kamene jsou v dole pečlivě vyskládány základky, klenuté chodby a prostorný větrací komín. Flascharův důl je velmi zajímavý bohatým provrásněním, které lze pozorovat na několika místech podzemní expozice. V jedné z těžebních komor se nachází impozantní, částečně vytěžená vrása.  V zimě je Flascharův důl významným zimovištěm netopýrů a vrápenců.  Vstup do dolu je na naučné stezce K Flascharovu dolu, zastavení Flascharův důl 6. Prohlídkový okruh čítající cca 400 metrů chodeb je veřejnosti zpřístupněn od roku 2020. Více informací a rezervační systém naleznete na www.flascharuvdul.cz.

 

Rozhledna Halaška

HalaškaRozhledna Halaška byla na vrcholu kopce Kopřivná (641,2 m. n. m.) u Budišova nad Budišovkou postavena teprve nedávno, v roce 2021. Jméno dostala na počest budišovského rodáka, světově významného fyzika a astronoma Františka Ignáce Kassiána Halašky. Rozhledna má výšku 29,5 m, na vyhlídkový ochoz ve výšce 24,2 m vede 144 schodů z ocelových roštů. Z rozhledny se nabízí výhledy na blízké sopky Bruntálské vrchoviny, na nejvyšší horu Nízkého Jeseníku Slunečná, reliéf údolí Moravice, panorama Hrubého Jeseníku, panorama Moravskoslezských Beskyd aj. 

Rozhlednu tvoří čtyři nosné plechové sloupy, které pomyslně prochází prosklenou střechou a jsou pouhou výsečí nekonečných ploch. Představují světové strany z daného středu na Zemi, z vrcholu kopce Kopřivná, jsou propojením Země a nekonečného vesmíru. Konstrukce je koncipována netradičně jako čtveřice segmentových sloupů tvořících v půdoryse pravoúhlý kříž. U rozhledny se nachází sluneční hodiny, hvězdná mapa a geo-lavičky, které jsou součástí architektonického konceptu o Zemi a vesmíru.

 

Rozhledna Šibenice

ŠibeniceBetonová rozhledna Šibenice z let 2018-2019 byla vybudována na místě nedokončeného vojenského opevnění Československa na Opavsku z r. 1938. Je vysoká téměř 13 m. Přijďte se pokochat výhledem do okolí, dozvědět se informace o výstavbě tvrze Šibenice a opevnění. Navštívit můžete ženijní úkryt ze 70. let. Děti si mohou v okolí rozhledny zaskotačit na průlezkách, které napodobují vojenské cvičiště.    PROVOZNÍ DOBA: LEDEN, ÚNOR, LISTOPAD, PROSINEC Pouze na telefonickou domluvu, tel. 553 661 017 (OÚ Stěbořice), BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN,  ZÁŘÍ, ŘÍJEN - Víkendy a státní svátky: 9.00 – 17:00, ČERVENEC, SRPEN - Denně 9:00 – 12:00 /13:00 – 18:00  Mimo výše uvedené otevírací doby lze prohlídku sjednat na telefonu 553 661 017 (OÚ Stěbořice). 

Zdroje: www.natura-opava.org, www.szm.cz, foto.mapy.cz, http://www.slezskaharta.eu, http://www.jeseniky.net, https://www.krajinabridlice.cz/

VOLNÝ ČAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Jsme členy mikroregionu

Jsme členy mikroregionu

Mikroregion Hvozdnice

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý déšť 28 °C 19 °C
neděle 14. 7. déšť 26/19 °C
pondělí 15. 7. jasno 29/19 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 30/21 °C

Kontakt

Obecní úřad Mladecko
Mladecko č.p. 19
747 54 Mladecko

  • Tel.: 553 668 314
  • Starostka: 702 353 987
  • Místostarosta 702 690 033

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Svoz odpadu

Popelnice

 

Svozový kalendář 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 597.31 kB